Rijbewijsverlenging in Zuid-Afrika: het aanvraagformulier en hoeveel het kost

Beoordelingen
Rijbewijs verlengen in Zuid-Afrika

Als u aan de goede kant van de wet staat, bespaart u de stress van een boete van de overheid of haar regelgevende instanties. Het ontworpen systeem dat de vereisten regelt die iemand kwalificeren om op een Zuid-Afrikaanse weg te rijden, is de National Department of Transport. Instanties zoals het South African Institute of Driving Instructors, het National Traffic Information System en nog veel meer hebben ook de voorwaarden die iemand toelaten om op een Zuid-Afrikaanse weg te gaan. In de provincie komt iedereen tot 17 jaar in aanmerking voor een leerlingvergunning en krijgt een rijbewijs op 18 jaar. De verlenging van het rijbewijs in Zuid-Afrika vindt om de vijf jaar plaats, te rekenen vanaf de afgiftedatum.

In een poging om het aantal dodelijke slachtoffers op wegen in Zuid-Afrika te verminderen, werd de School Drivers Education in 1984 geïntroduceerd op een school in Kaapstad. Momenteel wordt het nationaal als een primaire standaard aangenomen voordat op een van de Zuid-Afrikaanse wegen wordt gereden. De SDEP biedt zowel training achter het stuur als theoretische aspecten om mensen te helpen de regels van het gebruik van de weg te begrijpen. Een leerling moet slagen voor een leerlingtoets voordat hij de leerlingvergunning krijgt. Zuid-Afrika nam de verlenging van het rijbewijs zeer serieus en legde overtreders een verzuimboete op. Verlenging van rijbewijzen dient ook als een intern inkomstengenererend medium voor de overheid, waardoor de overheid de wegen kan onderhouden en in andere sociale behoeften van het publiek kan voorzien.Verlenging van rijbewijs in Zuid-Afrika

Rijden in Zuid-Afrika met een verlopen rijbewijs is tegen de wet. Het is verplicht om het rijbewijs te tonen in een situatie waarin u een auto-ongeval krijgt. Bovendien dekt geen enkele verzekeringsmaatschappij een auto die wordt bestuurd met een verlopen rijbewijs in Zuid-Afrika. Een actief rijbewijs is vereist voor een voertuig om een ​​uitgebreide verzekeringsdekking te krijgen van een verzekeringsmaatschappij.

De verlenging van het rijbewijs gaat vier weken voor de op de kaart vermelde vervaldatum in. Het is raadzaam om het verlengingsproces te starten en de licentie af te ronden voordat deze de vervaldatum bereikt of overschrijdt. Er is altijd een verlenging van 21 dagen om een ​​verlenging aan te vragen nadat deze de vervaltermijn heeft bereikt. De vergunningverlenende instantie biedt iedereen die na de verlenging van 21 dagen een verlenging aanvraagt, tegen een meerprijs een tijdelijke vergunning aan. De afgegeven tijdelijke vergunning dient als dekking gedurende zes weken totdat uw vergunning kan worden opgehaald. Voor bedrijfsvoertuigen wordt het rijbewijs elke zes maanden vernieuwd omdat het keuringsattest slechts zes maanden geldig is. Hieronder volgen de vereisten en processen voor het verlengen van het rijbewijs in Zuid-Afrika.

Vereisten

De Driving License Test Centres (DLTC) bevinden zich in heel Zuid-Afrika, waardoor het verlengen van het rijbewijs eenvoudiger en toegankelijker wordt. Het is nutteloos dat iedereen die verlenging wil aanvragen naar de DLTC moet komen met de volgende vereisten:

  Identiteitskaart:Dit omvat een duplicaat van uw identiteitskaart, de verlopen licentiekaart en een geldig Zuid-Afrikaans paspoort. Identificatie Pasfoto:Dit komt meestal in zwart-wit, maar u moet van uw DLTC het aantal vereiste pasfoto's bevestigen. Een bewijs van uw woonadres is vereist. Een actueel ontvangstbewijs van een energierekening van niet later dan drie maanden kan hiervoor dienen. Een beëdigde verklaring om te bevestigen dat u op dat adres woont, is vereist wanneer het ontvangstbewijs van de energierekening de naam van een andere persoon draagt.
 • Als u in een landelijk gebied woont waar er geen formeel adres is, moet u een officiële brief van het wijkraadslid krijgen met een vervaldatumstempel om uw adres te bevestigen.
 • De laatste vereiste is de aanvraagkosten van R140.00. Er wordt een toeslag van R45 in rekening gebracht als deze meer dan 21 dagen vervalt.

Proces van het vernieuwen van uw rijbewijs

Het vernieuwingsproces kan in twee verschillende tijdsintervallen plaatsvinden. U kunt uw licentie vier weken eerder verlengen of 21 dagen nadat deze is verlopen verlengen. Het enige verschil zijn de extra kosten die binnenkomen na de vervalperiode. Voor het verlengen van uw rijbewijs zijn de volgende stappen nodig:

 • Ga naar het dichtstbijzijnde centrum voor het testen van rijbewijzen met de hierboven vermelde vereisten. Inwoners van Gauteng kunnen zich ook registreren via het aangeboden online platform door te klikken op de koppeling .
 • Pak het DL1-formulier en vul het in. Dat is het formulier voor de aanvraag tot verlenging van het rijbewijs.
 • Neem indien nodig de vorm van Melding Wijziging Gegevens (NCP) aan. Dit formulier is nodig bij adreswijziging, wijziging bedrijfsnaam, wijziging achternaam etc.
 • Tot slot moet u een oogonderzoek door een optometrist ondergaan. U hebt het recht om dit te doen bij elk optisch centrum van uw keuze en uw resultaten in te dienen bij het dichtstbijzijnde centrum voor rijbewijzen.

U ontvangt binnen enkele weken een sms-bericht over de gereedheid van het rijbewijs voor afhaling, maar als u geen melding heeft ontvangen, gaat u naar de DLTC voor afhaling. Als het klaar is, zorg er dan voor dat u uw naam en andere informatie zorgvuldig controleert om correcties onmiddellijk door te voeren.

Het is opmerkelijk dat de verlenging van een rijbewijs rechtstreeks wordt gedaan door de persoon die het nodig heeft. De betrokken stappen maken het voor iemand onmogelijk om het proces van het verkrijgen van een vergunning voor een andere persoon te doorlopen. Het is alleen toegestaan ​​om de verschillende methoden te doorlopen om het rijbewijs voor iemand te krijgen als er een bedrijf bij betrokken is.

Gevolgen van late verlenging van rijbewijs

Alvorens goed in te gaan op de gevolgen van het laattijdig verlengen van het rijbewijs, is het opmerkelijk dat er een verschil is tussen het verlopen van het rijbewijs en het verlopen van de rijbewijs. Uw rijbewijs verloopt niet, het is een permanent verkrijgingsrecht om de weg op te gaan, maar de identiteitskaart die aantoont dat u de stappen heeft doorlopen, is hernieuwbaar. De uitleg wordt ondersteund door de National Road Traffic Act (NRTA) Sectie 93 van 1996. Hieronder volgen de gevolgen van te late verlenging van het rijbewijs in Zuid-Afrika:

 • U kunt uw auto in beslag nemen met een toerekenbare boete, in afwachting van de verlenging van uw rijbewijs.
 • Uw auto verliest de verzekeringsdekking wanneer uw rijbewijs verloopt.
 • U krijgt een toeslag door uw kenteken te vernieuwen en u krijgt een tijdelijke licentie die na zes maanden verloopt, waardoor u een langer proces moet doorlopen.

Online Verlenging rijbewijs

Chauffeurs kunnen hun rijbewijs in Zuid-Afrika ook online verlengen. Voordat je dit doorneemt, moet je ervoor zorgen dat je omslagfoto up-to-date moet zijn. Dit betekent dat je omslagfoto niet ouder mag zijn dan tien jaar.

Te volgen processen om het online gedaan te krijgen

 • Ga naar het platform door hierop te klikken koppeling .
 • Wanneer u toegang krijgt, kiest u de optie Licentie verlengen en klikt u op de lichtgroene knop (nu starten).

Kosten van verlenging van rijbewijs in Zuid-Afrika

De kosten van het vernieuwen van een rijbewijs in Zuid-Afrika verschillen in sommige delen van het land. Er zijn altijd extra kosten om te betalen wanneer uw licentie verloopt en de limiet van de respijttijd overschrijdt. Ook verwacht u niet het originele rijbewijs, aangezien u een tijdelijk rijbewijs krijgt.

 • In KwaZulu-Natal bedragen de kosten van het vernieuwen van een rijbewijs R250, die u contant betaalt. Het afgeven van het tijdelijk rijbewijs kost R90, die u ook contant betaalt. Er is een limiet van 120 verlengingen van het rijbewijs per dag.
 • In Johannesburg bedragen de kosten van het vernieuwen van een rijbewijs R280, die contant of met een creditcard moet worden betaald. De tijdelijke licentie kost R72, die u contant betaalt.
 • Voor het verlengen van het rijbewijs in Kaapstad en Mpumalanga geldt een vergoeding van R185, inclusief de tijdelijke licentie.
 • Andere delen van Zuid-Afrika rekenen een toeslag van R140 en R45 voor een tijdelijk rijbewijs.